Головна
(044) 227 15 29
Залиште ваш номер телефону, і наші спеціалісти зв'яжуться з вами
Замовити дзвінок

БУХГАЛТЕРІЯ

BAS Бухгалтерія

“BAS Бухгалтерія” є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Основний фунціонал «BAS Бухгалтерія ПРОФ.»

Облік “від документа” та типові операції. Введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Також допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції. 

Ведення обліку діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі або у загальній, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати окремо. 

Облік товарів, матеріалів і готової продукції. Способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття: за середньою собівартістю, за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO), за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі) 

Складський облік. За складами можна вести кількісний (не залежить від того, з якого складу вони отримані) або кількісно-сумовий облік. Рєстрування даних інвентаризацій, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі. Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу. Історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою. 

 Автоматизовано облік торговельних операцій. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику. Також, підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші. 

Облік банківських та касових операцій. Облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. 

«BAS Бухгалтерія Базова» 

Включає весь функціонал «BAS Бухгалтерії», але має ряд обмежень у порівнянні. Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з’являться інші задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму “BAS Бухгалтерія ПРОФ” або “BAS Бухгалтерія КОРП”

  1. Не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній базі
  2. Одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач
  3. Не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення
  4. Не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті
  5. Не підтримується робота розподілених інформаційних баз 
  6. Не підтримується СОМ-з’єднання і Automation-сервер

Під час підключення до ДЕМО-БАЗИ оберіть будь-якого користувача, поле “Пароль” залиште порожнім.

BAS Бухгалтерія ПРОФ

6690 грн

ЗАМОВИТИ
BAS Бухгалтерія. Базова

2240 грн

ЗАМОВИТИ
Додаткового робоче місце (проф. версія)

3300 грн

ЗАМОВИТИ