Головна
(044) 227 15 29
Залиште ваш номер телефону, і наші спеціалісти зв'яжуться з вами
Замовити дзвінок

Комплексне управління підприємством

Програмний продукт “BAS Комплексне управління підприємством” – це комплексне рішення, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу. Забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи, організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т. ч. в “хмарному” режимі, налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань. 

Функціональні можливості: реєстрації операцій платежу і повернення за платіжними картками, звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії, облік кредитів, депозитів і позик, еквайринг (платіжні карти), гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря, маршрути погодження заявок, гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати, інвентаризація кас та банківських рахунків, аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування: настроюванні види бюджетів і розширена аналітика, моделювання сценаріїв, підтримка декількох валют, табличні форми введення і коригування, економічний прогноз, аналіз досягнення планових показників, розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства: побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників, створення різних варіантів показників з можливістю порівняння, моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних, розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності, різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

У продукті реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.

Регламентований облік. Програма містить все необхідне для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку: налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення, оперативний контроль формування проводок для довільного документа, автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження, контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати: облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, організація роботи зі штатним розкладом, облік договорів підряду, облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів, розрахунок заробітної плати різними методами: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів, використання показників ефективності діяльності при розрахунку винагород за працю, розрахунок утримань, в тому числі за виконавчими документами, нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі, проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці, формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої, аналіз ефективності управління персоналом, розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників, гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку, можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули розрахунку, аналіз фонду оплати праці, розрахунок і нарахування резерву відпусток, розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом. Планування: рік, квартал, місяць, тиждень тощо. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та купівлю матеріалів. Підтримується цільове забезпечення і передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта. Виробничий облік випуску готової продукції, виконання робіт, ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільні безнапівфабрикатні виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

Управління витратами і розрахунок собівартості: облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі, оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві, облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах, різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів, розрахунок фактичної собівартості випуску за період, надання даних про структуру собівартості випуску. Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. 

Управління продажами: управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом, воронка продажів, формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів, використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами, розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти, самообслуговування клієнтів, управління торговими представниками, моніторинг стану процесів продажів, планування використання автотранспорту, імовірнісна оцінка прогнозу продажів, роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік), автоматичний контроль ліміту заборгованості, інвентаризація взаєморозрахунків, моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів, інструменти для формування статистичної, аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків. 

 Управління взаємовідносинами з клієнтами: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз, автоматичне відстежування маршрут процесу і формує завдання виконавцям, формування стратегії відносин з партнерами, бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами, досьє клієнта, партнера, картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів, претензійна робота, моніторинг виконання угод, BCG-аналіз, порівняльний аналіз показників роботи менеджерів. Реєстрація в системі всіх продаж (“угод”),  об’єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки і виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні. Реєструвати і аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, але і підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, що не відбулися.

Управління складом і запасами: складна ієрархічна структура складів, управління адресним складом, відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб, облік багатооборотної тари, управління інвентаризацією товарів, статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу, розрахунок прогнозованого попиту, товари на складах за строками придатності, управління доставкою, товарний календар.

Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження та надходження незалежно. Складські ордери виписуються строго на підставі документів, розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”. У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), і упаковок товару. Система дозволяє управляти розкладкою товару по місцях зберігання при надходженні, збиранням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і розукомплектацією товару. Алгоритми, закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні і збиранні, стежать за відсутністю колізій при великій інтенсивності складських операцій. Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок і визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу. При відборі товарів можна задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів в комірках. Наприклад, при відборі товарів звільняти в першу чергу ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення товарів, що щойно надійшли. Механізм попереджуючого підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару. Реалізований багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахування залишків в місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному і фінансовому обліку.

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або з допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на перевезення формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адрес доставки, а також вантажопідйомності транспортного засобу.

Під час підключення до ДЕМО-БАЗИ оберіть будь-якого користувача, поле “Пароль” залиште порожнім.

Комплексне управління підприємством

18000/рік

ЗАМОВИТИ