Нові положення подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності

11.07.2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів України № 163 від 19.03.2021. Згідно цього наказу були затвердженні положення про форму та зміст структури власності. Проблема була в тому, що через відсутність цього рішення, подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності весь час відкладалось. Зате тепер усі юридичні особи зобов’язані це робити. 

Наразі, юрособи зобов’язані подавати актуальні дані кінцевих бенефіціарів згідно реєстру ЄДР. Також згідно пункту 4 “Перехідних положень Закону №361”, а саме   “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 р. № 361-IX, юрособи зобов’язані також подавати відомості про структуру власності.

Також Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 р. № 755-IV передбачає, що ці подання будуть регулярними, тому що згідно цього закону:

 • подання про бенефіціарів та структуру власності мають бути щорічними, навіть незважаючи на те, що зміни не відбулися;
 • також, при проведенні держреєстрації змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР, мас місце обов’язкове подання відомостей про відсутність змін у структурі власності та інформації про кінцевих бенефіціарів;
 • обов’язкове подання оновлених даних, якщо відбулися зміни у структурі власності або якщо відбулась зміна бенефіціарів;

Для кого має бути застосоване первісне подання або актуалізація даних?

 • Обов’язково це стосується всіх юридичних осіб, незважаючи на їх організаційно-правову форму, які зареєстровані на момент набрання чинності наказу Міністерства фінансів від 19.03.2021 р. № 163, тобто на 11.07.2021 року.
 • Новостворені юридичні особи мають подавати відомості про бенефіціарів та структуру власності одразу при їх реєстрації.
 • На питання що ж до юридичних осіб, які були зареєстровані до того моменту, коли Закон № 361 набрав чинності, тобто до 28.04.2020 року?  Е відповідь потрібно враховувати ті обставини, що Міністерство фінансів України затягувало момент затвердження наказу, тому актуальні відомості про бенефіціарів повинні надати всі юрособи, які були зареєстровані саме на цей момент. Тобто на час набрання чинності наказу Міністерства фінансів України. Підтвердження цього випливає з листа Мін’юсту від 11.06.2021 року № 5178/8.4.4/32-21.

Важливо

Закон розповсюджується і на підприємства з простою структурою власності, тобто якщо підприємством володіє безпосередньо фізособа, і в ЄДР вже містяться відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Також, якщо кінцевого бенефіціарного власника немає зовсім, то у цьому випадку має бути зазначена причина його відсутності.

Хто може не подавати дані про бенефіціарів

 • ФОП; 
 • політичні партії; 
 • профспілки; 
 • творчі спілки та їх місцеві осередки; 
 • організації роботодавців та їх об’єднання; адвокатські об’єднання; 
 • торгово-промислові палати; 
 • ОСББ; 
 • релігійні організації;
 • держоргани;
 • органи місцевого самоврядування та їх асоціації;
 • державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Увага зміни в Законі

У новій редакції Закону про держреєстрацію відсутня норма, тобто її було виключено, що стосується неподання інформація про кінцевих бенефіціарних власників, якщо засновниками юридичної особи є фізособи, відомості про яких зазначені в ЄДР. Одже тепер майже всіми юридичними особами подається  інформація про кінцевих бенефіціарних власників.

Які строки подання документів?

Наказ Міністерства фінансів України набув чинності 11.07.2021 року. Відлік для подання документів починається саме з цієї дати. Це означає, що протягом трьох місяців є можливість без сплати адміністративного збору подати документи державному реєстраторові. 

Якщо у підприємства з’явилася необхідність внести зміни у відомості  ЄДР про юридичну особу у період з 11.07 по  11.10 2021 року, то буде правильним одночасне подання даних для реєстрації,  як відомостей про бенефіціарів і структуру власності, так і відомостей про зміни.

Перелік документів для подання відомостей  про бенефіціарів 

 • Заява про наявність відомостей про кінцевих бенефіціарних власників або про їх відсутність – форма 2. Заява стосується державної реєстрації юридичної особи, крім громадських формувань та органів влади.  
 • Громадські формування подають заяву за формою 4. 
 • Інформація про кінцевих бенефіціарів має бути на 2-й і 3-й сторінках заяви. 
 • Деякі деталі заповнення 2 і 4 форми ще мають отримати роз’яснення.
 • Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи –  форма 6.
 • Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства відповідно до Наказу Міністерства фінансів від 19.03.2021 р. № 163
 • Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 • Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.
 • Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме форма 2, форма 4 та форма 6, зазнали змін відповідно до наказу Мін’юсту № 2320/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», прийнятого 29 червня 2021 року. Наказ було зареєстровано в Мін’юсті 30 червня 2021 року за № 858/36480. Він набрав чинності з 11 липня 2021 року.

Кінцеві бенефіціарні власники хто вони?

По значенню кінцевий бенефіціарний власник будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. 

Згідно закону № 361, вирішальний вплив це володіння фізособою 25% частки статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

Важливо не можуть бути кінцевими бенефіціарними власниками:

 • комерційні агенти,
 • номінальні власники, 
 • номінальні утримувачі, 
 • або посередники щодо такого права, навіть якщо у них є формальні 25% статутного капіталу, чи право голосу в юридичній особі.

В заяві повинні бути зазначені фізичні особи, які:

 • прямо або опосередковано володіють більше 25 % статутного капіталу компанії;
 • мають вирішальний вплив на діяльність підприємства, навіть якщо частка статутного капіталу менше 25 %. Наприклад, якщо з тих, хто володіє часткою статутного капіталу у розмірі 15-20 %, є родичами. Такі власники є бенефіціарами оскільки їх сукупна частка подвоюється і є більше 25%.  

Важливо

Якщо кінцеві бенефіціари відсутні, то на сторінці 2, у формах 2 і 4 потрібно поставити позначку “відсутній з причини”  і надати роз’яснення.

Структура власності 

Для подання структури власності не має затвердженої Міністерством фінансів форми, це здійснюється у довільній формі.

Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

 • Всі особи, які володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами прямо або опосередковано. Мається на увазі всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи;
 • Всі особи, які мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, незалежно від формального володіння;
 • Розмір участі (відсоток корпоративних прав), який має кожна фізична або юридична особа, кожний траст або інше подібне правове утворення в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні;
 • На схематичному зображені зазначається опис здійснення вирішального прямого або непрямого впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи;
 • При прямому вирішальному впливі зазначається відсоток частки в статутному капіталі юрособи або відсоток права голосу в юрособі;
 • При непрямому вирішальному впливі зазначається характер бенефіціарного володіння, а саме вигода, інтерес і вплив;

Створювати структуру власності бажано по зразкам на сайті Міністерства фінансів України. mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Додатково мають бути подані разом зі структурою власності:

 • документи про право на власність в корпоративних правах юридичної особи, подаються тільки при “непрямій” структурі власності, за умови, що кінцеві бенефіціари власників не простежуються у ЄДР.  У всіх інших випадках документи не подаються;
 • документи про можливість здійснення вирішального впливу на управління або діяльність юрособи, за умови не відстеження прямого вирішального впливу за відомостями з ЄДР.

Важливо!

Іноземні документи мають бути перекладені і легалізовані. Це стосується  витягів, виписок, чи будь яких інших документів, які є в торговельному, банківському, судовому реєстру, які підтверджують реєстрацію юрособи як нерезидента в країні її місцезнаходження. Це необхідно у тому випадку, коли засновник нерезидент. 

Згідно Закону про держреєстрацію від 23.04.2020 року № 3887/ 8.4.4/32-20 Міністерства юстиції України, визначено строк дії документа про реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження. Цей документ має дію, поки він не зазнав змін.

Нотаріальні вимоги

 • Якщо документ для фізичної особи резидента оформлено без Єдиного державного демографічного реєстру, то потрібна нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи. 
 • Нотаріальне посвідчення паспорта для фізичної особи-резидента обов’язкове, для паспорта громадянина України у вигляді книжечки —  сторінки, де є реквізити і П. І. Б. особи.
 • Послуги нотаріуса не потрібні, якщо у особи-резидента є ID-паспорт або закордонний паспорт громадянина України виданий через Єдиний державний демографічний реєстр.

Важливо!

Міністерство юстиції України не визначило строк дії нотаріально засвідчених копій документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником, згідно листа від 23.04.2020 р. № 3887/ 8.4.4/32-20.

Як правильно подавати документи? 

 • Документи подають у паперовому вигляді особисто або поштою державному реєстратору або у ЦНАП. Якщо документи подаються поштою, то необхідно підписи на заяві засвідчувати нотаріально і відправляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладених документів;
 • Всі документи має подавати представник юридичної особи, зазначений у ЄДР, або якщо є нотаріально засвідчена довіреність то і інша особа.
 • Скоро можна буде подавати документи і у електронному вигляді, як тільки буде повноцінно працювати портал «Дія» guide.diia.gov.ua/register/thematic-area/12 або сайт “Он-лайн будинок юстиції” online.minjust.gov.ua/.

Щорічне подання даних про бенефіціарів 

Обов’язкове регулярне підтвердження відомостей про бенефіціарів кожного року встановлено згідно статті 17 Закона про державну реєстрацію буде запроваджено з 2022 року, згідно інформації від Міністерства юстиції від 13 січня 2021 року за № 245/8.4.4/32-21, та від 11 червня 2021 року за № 5178/8.4.4/32-21. Тобто з наступного року після первинного подання відомостей про бенефіціарів. 

Ця інформація стосується всіх юридичних осіб, навіть якщо зміни у структурі власності про кінцевих бенефіціарів не відбулися. Документи для підтвердження відомостей необхідно подавати щорічно, у срок 14 днів після дати реєстрації підприємства. 

У листі Міністерства юстиції від 13.01.2021 року № 245/8.4.4/32-21 є роз’яснення з приводу того, як необхідно рахувати дні. Наприклад, якщо дата реєстрації юридичної особи 12 лютого, то підтвердження має бути подане до 26.02.2022 року.

“Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника”, форма №6, подається  для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Якщо змін не було, достатньо тільки заповнити сторінку № 1 заяви, а саме на поле “Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника” поставити позначку “в актуальному стані”. При цьому жодних додаткових документів подавати не потрібно (лист Мінюсту від 23.04.2020 року, № 3887/ 8.4.4/32-20).

Важливо

Формально стаття 17 Закону про державну реєстрацію для щорічного підтвердження даних про бенефіціарів, вимагає подавати всі документи,  як під час первинного подання даних. Якщо все ж доведеться подавати весь перелік документів, то варто врахувати, що Законом поки що не визначений строк дії документа, про підтвердження реєстрації юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження. Також не визначений строк дії засвідченої у нотаріуса копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником.

Порядок внесення змін

Пукнкт 22 статті 17 Закона про держреєстрацію, визначає необхідність подання відомостей про відсутність змін у структурі власності та інформацію про кінцевого бенефіціарного власника при проведенні державної реєстрації. 

Якщо підприємство проводить державну реєстрацію про зміни до відомостей про юрособу для ЄДР, але зміни у структурі власності та бенефіціарах не відбулися, то в заяві форма 2,  у полі “Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника” необхідно написати “в актуальному стані”, а сторінки 2 та 3 заяви не заповнювати. Та немає необхідності подавати “бенефіціарні” документи.

Якщо відбулися зміни і відомості необхідно оновити, то у графі “Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника” потрібно поставити позначку “Потребують оновлення” і заповнити сторінки 2 та 3.

Зміни структури власності або кінцевих бенефіціарних власників

Якщо відбулися зміни у структурі власності, то необхідно протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін, повідомити державного реєстратора. Потрібно також подати всі документи, які підтверджують зміни, разом з пакетом усіх “бенефіціарних” документів.

Відповідальність за порушення умов  

Якщо своєчасно не були подані документи, або взагалі документи не подавалися державному реєстраторові інформації про кінцевих бенефіціарних власників, то у цьому випадку керівнику або уповноваженій особі юридичної особи, буде виписаний адміністративний штраф у розмірі  від 17000 до 51000 грн, згідно частини 6 статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) . 

Протоколи про наявність правопорушень складають суб’єкти державного фінансового моніторингу, згідно розпорядження Мін’юсту та статті 255 КУпАП. 

Штрафи накладаються згідно рішення суду, згідно статті 221 КУпАП. Якщо було складено протокол, то після цього Мін’юст надсилає рекомендований лист керівнику юрособи, у якому зазначено відсутність даних про бенефіціарів. Наступним кроком буде необхідність з’явитися особисто протягом 1 місяця для підписання протоколу, згідно пункту 5 “Порядку, затвердженого постановою КМУ” від 21.12.2016 року, за № 990.