Індексація та мінімальна зарплата

Обговорення питання про включення чи не включення індексації до складу мінімальної зарплати триває вже не один рік. Ці обговорення почалися після того, як з першого січня 2017 року була введена в дію стаття 3-1 Закону про оплату праці. Згідно якої — якщо заробітна плата працівників за виконану норму праці менша мінімальної зарплати, то її необхідно підвищити до рівня мінімальної заробітної плати.

В квітні на сайті Профспілок України було опубліковано для розгляду текст законопроекту від Міністерства економіки України щодо змін до Кодексу законів про працю України (КЗпП) та Закону про оплату праці для вдосконалення визначення розміру мінімальної заробітної плати та приведення його у відповідність до Конвенції Міжнародної організації праці №131 від 19.10.2005.  

18 серпня 2021 року Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці», який буде подаватись для подальшого розгляду у Верховній Раді. Згідно цього законопроекту пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України (КЗпП) та Закону про оплату праці для вдосконалення визначення розміру мінімальної заробітної плати, а саме у частині 2 статті 3 Закону про оплату праці.

За цим посиланням можна ознайомитись з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці» (materialy.kmu.gov.ua/c1a6984b/docs/1303474c/Proekt_Zakonu_Ukrayini.pdf).

Важливо

У законопроекті визначається перелік виплат, які не враховуються при обчисленні доплати до мінімальної заробітної плати. Отже, згідно з нинішньою редакцією цієї норми не враховується:

 • доплата, яка нараховується за виконану роботу в несприятливих умовах праці, а також за умов роботи з підвищеним ризиком для здоров’я;
 • доплата, яка нараховується за роботу в нічну зміну, та у надурочний час;
 • доплата за умов роз’їзного характеру роботи;
 • також не враховуються премії до святкових та ювілейних дат.

А щодо індексації? 

Не зважаючи на те, що за бухгалтерською логікою індексацію треба нараховувати після нарахування мінімальної заробітної плати, так би мовити “зверху”,  Міністерство соціальної політики України визначило свою позицію щодо цього питання. Це значить, що згідно офіційного роз’яснення, які були надані у листах:

 •  № 49/0/66-1 від 12 червня 2017 року;
 •  № 27/0/101-18 від 10 січня 2018 року;
 •  № 2615/0/2-18 від 09 лютого 2018 року.

сума індексації має бути врахована в розмір мінімальної заробітної плати. 

Як аргумент висловлюється твердження, що така виплата не визначена у переліку, який наведений в частині другій статті 3-1 Закону про оплату праці.

Згідно вищезгаданого законопроекту у цій нормі, крім існуючих, з’являться нові складові, які не враховуватимуться при порівнянні з мінімальною зарплатою.

Отже, під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення мінімального розміру, не буде враховано:

 • підвищений оклад за “шкідливість”, а не лише доплата  за “шкідливість” (суми, на які підвищується оплата праці відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України, — незалежно від способу встановлення такого підвищення (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо);
 • доплата за суміщення професій або посад, також за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз’їзний характер робіт;
 • оплата за залучення до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні;
 • оплата роботи в надурочний час;
 • премії до святкових і ювілейних дат;
 • компенсацію за втрату частини доходів у зв’язку з тим, що було порушено строки виплати зарплати;
 • суму індексації заробітної плати. 

Увага!

Буде змінено підхід до визначення розміру мінімальної зарплати — це значить, що мінімальна зарплата буде не нижчою за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО). 

Згідно Закону України «Про прожитковий мінімум» № 966-XIV від 15 липня 1999 року – ПМПО буде розраховуватися відповідно до ст. 5 Закону № 966, за період січень — червень року, попереднього до року, на який встановлюється її розмір.

Важливо

 • Схваленим Кабінетом міністрів України законопроектом врегульовано питання про визначення на рівні галузевих угод та колективних договорів перелік важких та шкідливих робіт, в яких буде передбачена оплата в підвищеному розмірі. Розмір визначається обов’язковим дотриманням норм і гарантій, які передбачені законодавством, а також згідно положень генеральної, галузевої, міжгалузевої та територіальної угоди, колективного договору, за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
 • Оплата праці працівників за виконання роботи з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, та в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров’я, може бути здійснена у підвищеному розмірі відповідно до норм законодавства, положень генеральної, галузевої, міжгалузевої і територіальної угод, колективного договору.
 • Організаційно-розпорядчим документом роботодавця відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», буде здійснена підвищена оплата праці працівників зі шкідливими умовами за відсутністю колективного договору чи перебування поза сферою дії галузевих угод.

Строки дії

За умови прийняття Верховною Радою законопроекту, запропоновані зміни почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року. Але це відбудеться тільки якщо народні депутати підтримують законопроект, а потім його остаточне затвердження буде зроблене Президентом України.